Header 1 Header 2 Header 3
Roodhooft & Allaerts
NL

 

 • LIBER AMICORUM Jo Stevens (co-editors : L. Bouteligier, E. Janssens en J. Verstraete), Brugge, die Keure, 2011, 711p. 
 • 'De naamswijziging en de oproep tot wijziging van het naamrecht' in iber Amicorum W. Pintens, Confronting the Frontiers of family and succession law, Antwerpen, Intersentia, 2012, 1-21 (co-auteur B. Meesters). 
 • Het Grondwettelijk Hof beslecht: het groepsverzekeringskapitaal valt in de gemeenschap: goed of slecht?’ in Patrimonium 2012 (editors: W. PINTENS en Ch. DECLERCK, co-auteur Fr. BUYSSENS), 151 – 170. 
 • ‘Personen en Familierecht’ in Jaarboek Elementaire rechtspraak 2012, VZW Elementaire rechtspraak. 
 • ‘Elementaire rechtspraak – Personen en familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, e.a. (2009-2013)’, boekenreeks nr. 12, VZW Elementaire rechtspraak, 2013, 99 p. (co-auteur: Iris VAN ZAND).
 • ‘Elementaire rechtspraak – notarieel recht’ (2009 – 2013), boekenreeks nr. 13, VZW Elementaire rechtspraak, 2013, 123 p.
 • ‘Notarieel recht’ in Jaarboek Elementaire rechtspraak 2013, VZW Elementaire rechtspraak, Gent, 2014, 75-130 (co-auteurs E. Brewaeys, K. Byttebier, J. De wolf en T. Wera).
 • ‘Personen en familierecht’ in Jaarboek Elementaire rechtspraak 2013, VZW Elementaire rechtspraak, Gent, 2014, 140-149.
 • ‘Grondslag en waardering van vergoedingsrechten en schuldvorderingen tussen partners. Ontwikkelingen 2011-2013’, in P. SENAEVE, I. BOONE, Ch. DECLERCK en J. DU MONGH (eds.), THEMIS Personen en familierecht, cahier 85, 65-79 (co-auteur: Ch. DECLERCK).
 • ‘Het bewijs van een gemodaliseerde bankgift’ in R. BARBAIX en A.L. VERBEKE (eds.), Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 163-166.
 • ‘De interpretatie van een testament: een concrete casus’ in R. BARBAIX en A.L. VERBEKE (eds.), Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 215-217.
 • ‘Het nieuw samengesteld gezin: nieuwigheden op burgerrechtelijk vlak’ in De Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Het gezin 2.0. Huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1-17.
 • ‘Vereist de fiscale regularisatie-aanvraag de machtiging van de Vrederechter?’ in Patrimonium 2014 (co-auteur J. Tuerlinckx en S. Gabriëls), Die Keure 2014, 105-119.
 • ‘Elementaire rechtspraak – Personen en familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, e.a. (2009-2013)’, boekenreeks nr. 26, VZW Elementaire rechtspraak, 2015, 126 p. (co-auteur: Iris Van Zand). 
 • ‘Evaluatie van de termijnregeling van de wet van 13 augustus 2011: een tijdspad met vleugels en teugels?’, TEP 2016, 79-100.
 • ‘Hoezo, een nieuwe aandeelhouder?’, TEP 2017, 3-7.
 • ‘#Hou het in uw kot' (gepubliceerde Openingsrede opening gerechtelijk jaar 2020-2021 Balie Provincie Antwerpen), TEP 2020/3, 587-601.

« Terug naar advocaat Veerle Allaerts